Målaravlesing

Av og til kan den automatiske avlesinga svikte - det vert då sendt SMS til kunden med spørsmål om manuell avlesing. Du kan når som helst sende inn avlesing via SMS. Du gjer då følgjande:  Bruk den mobiltelefonen som er registrert i vårt kundesystem.(Den same telefonen som du mottek beskjed om avlesing på)  Lag ein SMS der du skriv:  STRM (mellomrom) målarnummer (mellomrom) målarstand  og send denne til nr. 26166  Du får då ein kvitterings SMS med beskjed om avlesinga vart registrert.  Har du spørsmål rundt den automatiske målaravlesinga, ta kontakt med oss på tlf 93 07 98 90

Eksempel på SMS: STRM 1002529 235456 (1002529 er målarnummeret og 235456 er målarstanden. Skriv ikkje noko anna i meldinga då dette kan påvirke registreringa i datasystemet)

Registrer avlesing :