Bestilling av nettabonnement

Eg har gjort meg kjend med og aksepterar EBL's Standardvilkår for nettleie og bestiller med dette nettabonnement hos Stranda Energi nett AS.

Inntil melding er motteke frå din kraftleverandør er nettselskapet din kraftleverandør i henhold til energilova, §3-3. Denne leveringsplikta har pris sett av NVE dei første 6 vekene, og er lite gunstig for deg som kunde. Vi tilrår difor snarast å velje deg ein kraftleverandør. Sjå oversikt over kraftleverandørar i vårt nett.

Loading...