Anleggsbidrag

Stranda Energi nett har praktisert eit såkalla botnfrådrag på 20 000 kr per ny kunde i berekning av anleggsbidrag. NVE har fatta vedtak om at frå 01.01.2019 blir det ikkje tillatt å nytte botnfrådrag. D.v.s. at nye kundar må koste heile sin andel av framføring av straum til sitt abonnemnt.

Sjå link til NVE sine sider: 

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/endringer-i-regelverket-om-anleggsbidrag-styrker-vernet-av-kundene/