Feilmelding

Feilmelding

Meld feil på straumnettet   tlf. 70 26 08 65

Dersom det er feil eller manglar på straumnettet kan du melde det her.

Feil kan f. eks. være:

  • Skogrydding som må utførast.
  • Jordfeil
  • Linjer som ikke har nok høgde over veg.
  • Skeive stolpar
  • Gatelys som ikkje lyser.
  • Etc.

Dersom det er straumlaust der du er, og du har observert årsaken til feilen, set vi stor pris på om du kontakter oss på telefon 70260865. Dess raskare vi får tilbakemelding om årsaken til straumbrotet, dess raskare kan vi få reparert feilen.