Ledige stillingar


 NETTSJEF
- fagkunnskap og gjennomføringsevne

Stranda Energi AS er eit vertikalintegrert kraft selskap, d.v.s vi har kraftsalg, kraft produksjon og linjenett, i same selskap.

Stranda Energi AS er 100 % eigd av Stranda Kommune. Vi er 17 tilsette og omset for omkring 70 MNOK med solide årlege resultat. Selskapet er i ei spanande utvikling og har ein solid kapitalbase.

Vi skal tilsette ny nettsjef som skal leie nett-delen av Stranda Energi mot nye mål.
Er du den rette til både å være den faglige ansvarlege i kvardagen samstundes med at du tenkjer strategisk om framtida? 

Arbeidsoppgåver

 • Totalansvar for drifta av Stranda Energi sitt nett

 • Fagleg ansvarleg for nettdrifta

 • Deltakelse i praktiske driftsrelaterte oppgaver

 • Rapportering til myndigheiter (m.a. DSB, NVE, Statnett)

 • Budsjettansvarleg for nettdelen av virksomheita

 • Prioritere tiltak i tråd med selskapets strategiar

 Ønskede kvalifikasjonar

 • Høgare teknisk utdanning innan elkraft, helst ingeniør

 • Godkjent som fagleg ansvarleg innan drift av distribusjonsnett, eller kan få slik godkjenning

 • Gjerne sertifikat som energimontør

 • Praktisk tilnærming med god skriftlig og muntlig framstillingsevne med norsk som basis

 • Manglande formalkompetanse kan kompenserast med erfaring 

Vi tilbyr

 • Ei utfordrande stilling i eit solid og spennende lokaleigd energiselskap

 • Eit faglig sterkt, stabilt og sosialt arbeidsmiljø

 • Muligheit for fagleg og personlig utvikling

 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordningar  

Arbeidssted er Stranda.

Søknadsfrist: Snarast.

For nærare opplysningar ta kontakt med vår rekrutteringsrådgjevar Jan Sverre Sivertsen (Sivert) på tlf. 414 50 642 eller dagleg leiar Ola Raknes på tlf 917 21 075. Skriftleg søknad og CV sendes til sivert@utogopp.no.